parotet de cresol


Category Archive

The following is a list of all entries from the Uncategorized category.

Lliurament premis Parotet de Cresol

Lliurament dels premis de la segona edició del concurs d’il·luminació de baix consum Parotet de cresol, que s’entregaran el proper dissabte 26 de març a les 19:30 hores a la sala d’exposicions del Jardí Botànic.

A dita entrega assistirà:
Antonia Moreno, vicerectora de sostenibilitat i infraestructures de la Universitat de València,
Mª Angels Ramón, regidora de Qualitat Mediambiental, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València,
Jorge Guarrro vicepresident de JCF
Carolina Andreu gestora d’il·luminacions Just.

Participaran en una taula redona tractarà el tema; La implicació de les falles en una societat sostenible, actuant de moderador Lorenzo Ferrer de la falla Borrull-Socors.

Durant l’acte, a les 20:30 hores i coincidit en l’hora del planeta, es procedirà a apagar les llums del botànic i s’il·luminarà la sala en il·luminació de baix consum.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.


Bases 2011 (castellano)

Descarga en pdf

1-Podrán participar todas las comisiones censadas en JCF de la ciudad de Valencia que iluminen sus demarcaciones en luminaria de bajo consumo o led.

2-Los participantes deberán acreditar, en el contrato del instalador, la potencia del montaje, así como plano de las luces y dibujo de las mismas.

3-El jurado valorará la estética del conjunto de las luces, así como la sensación luminosa. Su puntuación supondrá el 65% de la nota. El resto de la puntuación vendrá dada por la relación de eficiencia de potencia por superficie (w/m²).

4-Se deberán presentar las propuestas antes del 9 de marzo, por correo electrónico (parotetdecresol@gmail.como) y se hará constar el día de encendido y de apagado del conjunto, junto al nombre del responsable, teléfono y nombre de la comisión.

5-Premios: 1er premio de 400 euros dotados por la Regidoría de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua y un 2º premio de 200 euros dado por iluminaciones JUST. Todos los participantes tendrán un estandarte de una parotet en un cresol elaborado en el taller de Juane Cortell.

6-El jurado estará compuesto por un representante de la delegación de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Ciclo Integral Del Agua del Ayuntamiento de Valencia, por un miembro de Junta Central, y un representante de la Universitat de València, actuando de secretario Lorenzo Ferrer, miembro de la falla Borrull Socors. Sus decisiones serán inapelables.

7-El jurado se personará, en día y hora avisada previamente (entre el 10 y el 11 de marzo), a comprobar, en el lugar de montaje, las luces instaladas.

8-La entrega de premios se hará el 26 de marzo al jardín botánico de la ciudad de Valencia el 26 de marzo coincidiendo en la hora del planeta.

9-El organizador se reserva todos los derechos, así como suspender el premio, si el número de inscripciones no fuera el aceptable.

10-La inscripción en este concurso lleva implícita la aceptación de las bases.


Bases 2011 (valencià)

Descarrega en pdf

1-Podran participar totes les comissions censades en JCF de la ciutat de València que il·luminen les seues demarcacions en lluminària de baix consum o led.

2-Els participants deuran acreditar, en el contracte de l’instal·lador, la potència del muntatge, així com planol de les llums i dibuix de les mateixes.

3-El jurat valorarà l’estètica del conjunt de les llums, així com la sensació lluminosa. La seua puntuació suposarà el 65% de la nota. La resta de la puntuació vindrà donada per la relació d’eficiència de potència per superfície (w/m²).

4-S’hauran de presentar les propostes abans del 9 de març, per correu electrònic (parotetdecresol@gmail.com) i es farà constar el dia d’encès i d’apagament del conjunt, junt al nom del responsable, telèfon i nom de la comissió.

5-Premis: 1er premi de 400 euros dotats per la Regidoria de Qualitat Mediambiental, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Cicle Integral de l’Aigua i un 2on premi de 200 euros donat per il·luminacions JUST. Tots els participants tindran un estendard d’un parotet en un cresol elaborat al taller de Juane Cortell.

6-El jurat estarà compost per un representant de la delegació de Qualitat Mediambiental, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València, per un membre de Junta Central, i un representant de la Universitat de València, actuant de secretari Lorenzo Ferrer, membre de la falla Borrull Socors. Les seues decisions seran inapel·lables.

7-El jurat es personarà, en dia i hora avisada previament (entre el 10 i l’11 de març), a comprovar, en el lloc de muntatge, les llums instal·lades.

8-El lliurament de premis es farà el 26 de març al jardí botànic de la ciutat de València el 26 de març coincidint en l’hora del planeta.

9-L’organitzador es reserva tots els drets, així com a suspendre el premi, si el nombre d’inscripcions no fora l’acceptable.

10-L’inscripció en este concurs porta implícita l’acceptació de les bases.


La Falla Cuba-Puerto Rico-Sueca Filipinas guanya la primera edició del premi Parotet de Cresol per l’ús responsable de llums de baix consum

El premi, organitzat per la Falla Borrull-Socors, està dotat de 400 euros a càrrec de la Regidoria de Qualitat Mediambiental i Energies Renovables València, 22 d’abril, 2010.-

La Falla Cuba-Puerto Rico-Sueca- Filipinas ha estat guardonada amb l’I Premie Parotet de Cresol, pel seu magnífic treball a potenciar l’ús de llums de baix consum. L’acte de lliurament va tenir lloc el passat 21 d’abril, tenint com escenari el Jardí Botànic de la Universitat de València. Durant l’esdeveniment, els participants van assistir a una taula rodona el tema conductor de la qual va anar sobre la importància d’aquest tipus d’il·luminació per part de les comissions falleres als seus carrers.

El Premi Parotet de Cresol, organitzat per la falla Borrull-Socors i que conta amb el suport de Divina Pastora Segurs i l’Ajuntament de València, premia a les comissions falleres de la ciutat que vulguen adornar les seues demarcacions amb il·luminació de baix consum i per tant tinguen una implicació en la reducció del consum elèctric durant les festes falleres. En el col·loqui van participar Lorenzo Ferrer, per part de la falla organitzadora, Borrull Socors; Moncho Cebriá, de la falla Cuba – Puerto Rico; Rosa Laparra, representant de Divina Pastora Segurs; Carola Llibertat Andreu d’il·luminacions Just i Carlos Gabaldón, del Servei de Canvi Climàtic de l’Ajuntament de València. Tots van coincidir en la importància sobre la utilització d’il·luminació de baix consum durant les festes falleres, tendència que creuen anirà en augment conforme la tecnologia es desenvolupe més i siga més assequible.

Avantatges de la tecnologia LED: “Estem orgullosos d’aconseguir que veja la llum, mai millor dita, el primer premi Parotet de Cresol per premiar i incentivar a les comissions falleres de la nostra ciutat perquè incorporen la il·luminació de baix consum en la ornamentación dels nostres carrers”, va comentar Lorenzo Ferrer, de la Falla Borrull Socors. Per la seua banda, Rosa Laparra, de Divina Pastora Segurs, va coincidir a destacar com “una acció tan senzilla, d’una falla, pot crear una tendència que perjudique el menys possible el medi ambient i amb l’esforç de les altres comissions es podrà aconseguir que aquesta tendència es consolide any rere any. Des de Divina Pastora sempre donarem suport aquests esforços”, va afegir.

Durant les Falles 2010, la tecnologia LED ha estat la gran protagonista quant a oferta de baix consum es refereix. Els principals avantatges d’aquesta opció són una major eficiència, menys consum, més temps de durada i un rendiment més perllongat. Entre el 25 i el 30% de les comissions valencianes utilitzen en la seua il·luminació aquest tipus de bombetes. D’elles 20 han estat acceptades a aquest concurs per complir amb les bases estipulades. Carlos Gabaldón, del Servei de Canvi Climàtic de l’Ajuntament de València, va indicar “que la diferència entre les leds i les bombetes d’incandescència és un trencament radical, un canvi en el concepte, i per això, l’Ajuntament està molt agraït a aquest tipus d’iniciatives, ja que amb aquesta tecnologia es proposa un canvi en els costums poc sostenibles de la societat. L’Ajuntament de València donarà suport sempre qualsevol acció que comporte una millora en la sostenibilitat urbana”.

El primer premi per a la comissió guanyadora Cuba-Puerto Rico-Sueca Filipinas ha estat dotat amb 400 euros per la Regidoria de Qualitat Mediambiental, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Cicle integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València. En el moment de lliurament de l’estendard, es va entregar el parotet de cresol i el xec corresponent al premi a Cristina Muñoz, Fallera Major de Cuba-Puerto Rico-Sueca-Filipinas. El segon premi estava dotat amb 300 euros per part de Divina Pastora Segurs i que ha estat atorgat a la Comissió Fallera Mestre Gozalbo Conde Altea. Així mateix, l’asseguradora ha donat també l’import del tercer, quart i cinquè premi amb 200 euros cadascun i que han estat per a les comissiones Sant Ignaci de Loiola Jesus i Maria, Duc de Gaeta La Pobla de Farnals i Ceramista Ros José Mª Mortes Lerma respectivament.

Amb més de mig segle d’experiència, Divina Pastora Segurs és una de les entitats asseguradores més soluciones del país. Compte amb més de 640.000 pòlisses en tota Espanya i una xarxa comercial que ronda el mig centenar d’oficines en tot el territori nacional.

entrega_parotet

relació de comissions admesses (edició 2010)

17 Quart Palomar
31 Lo Rat Penat
32 Doctor Serrano-Carlos Cervera-Clero
41 Cuba-Puerto Rico-Sueca – Filipinas
44 Maestro Gozalbo – Conde Altea
76 Falla José Benlliure – Vicenre Guillot
83 Ciscar – Burriana
115 Mistral – Murta
129 Ramiro de Maeztu – Los Leones
135 Av. Burjassot – Joaquin Ballester – Reus
145 Duque de Gaeta – Puebla de Farnals
160 Sant Ignaci de Loiola – Jesus i Maria
169 Mayor – Moraira
188 Primado Reig – Vinaroz
199 Venezuela – Agustín Sales
227 Gayano Lluch – Dr. Marco Merenciano
284 Ceramista Ros – José Mª Mortes Lerma
300 Santa Mª Micaela – Martí l’Huma
386 Menorca – Luis Bolinches


Imatge parotet


BASES de la I edició (concurs 2010)

1.Podran participar totes les comissions censades en JCF de la ciutat de València que il·luminen les seues demarcacions en lluminària de baix consum o led.


2.Els participants deuran acreditar, en el contracte de l’instal·lador, la potència del muntatge, així com planol de les llums i dibuix de les mateixes.


3.El jurat valorarà el percentatge entre la potència contractada (presentada al contracte en l’empresa adjudicatària) i la superfície coberta del carrer il·luminat dins de la seua demarcació.


4.Es valorarà l’esforç de la comissió en muntar este tipo d’il·luminació, tant en la potència reduïda de cada arc en watts, com l’estètica individual i del conjunt de les llums.


5.S’hauran de presentar les propostes abans de l’5 de març, per correu electrònic (parotetdecresol@gmail.com) i es farà constar el dia d’encès i d’apagament del conjunt, junt al nom del responsable, telèfon i nom de la comissió.


6.Premis: 1er premi de 400 euros dotat per la Regidoria de Qualitat Mediambiental, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Cicle Integral de l’Aigua.
2on premi de 300 euros donat per Divina Pastora Seguros.
3er, 4t i 5é premi de 200 euros donat per la Divina Pastora Seguros.
Tots els participants tindran un estendard d’un parotet en un cresol elaborat al taller de Juane Cortell.


7.El jurat estarà compost per José Luis Albelda del departamento de Pintura de la Facultat de Belles Arts, Ignacio Guillen, professor de la facultat d’Arquitectura i cap del projecte de casa autosuficient energèticament “On&on”, un representant de la delegació de Qualitat Mediambiental, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València, per un membre de Junta Central, i de la Divina Pastora Seguros, actuant de secretari Lorenzo Ferrer, membre de la falla Borrull Dr Peset Cervera. Les seues decisions seran inapel·lables.


8.El jurat es personarà, en dia i hora avisada previament (entre el 9 i el 12 de març), a comprovar, en el lloc de muntatge, les llums instal·lades.


9.El lliurament de premis es farà en la data i lloc que indique la Regidoria de Qualitat Mediambiental, Energies Renovables, Canvi Climàtic i Cicle Integral de l’Aigua junt a Junta Central Fallera.


10.L’organitzador es reserva tots els drets, així com a suspendre el premi, si el nombre d’inscripcions no fora l’acceptable.


11.L’inscripció en este concurs porta implícita l’acceptació de les bases.


Descarrega les bases 2010 en pdf

bases_cresol